Spiga

เมื่ออดีตนายกรัฐมนตรี พตท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร รัฐบุรุษและสัตบุรุษในหัวใจมหาชนกลับคืนสู่มาตุภูมิ

แม้ตัวผู้เขียนเองในฐานะประชาชนคนไกลบ้านคนหนึ่งที่ยังรักและศรัทธาในตัวอดีตนายกรัฐมนตรี พตท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรจะไม่สามารถเดินทางไปรับท่านกลับคืนสู่มาตุภูมิร่วมกับคนไทยอีกหลายพันคนที่ยังคงรักและศรัทธาในตัวท่านอย่างเหนียวแน่น ณ สนามบินสุวรรณภูมิได้ด้วยตนเอง

แต่ในวันนี้ผู้เขียนก็ขอแสดงความยินดีกับ อดีตนายกฯทักษิณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มีโอกาสหวนคืนสู่แผ่นดินเกิดที่ท่านรัก หวงแหนและภาคภูมิใจ หวนคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวและประชาชนที่ท่านรักและรักท่านพร้อมกับได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากคลื่นมวลมหาประชาชนที่ยังรักท่านมิเสื่อมคลายและเป็นการสัมผัส สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินที่เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของท่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ท่านถูกยึดอำนาจยังผลให้ท่านต้องลี้ภัยในต่างแดนนานร่วม 18 เดือน

ภาพที่ท่านก้มลงกราบธรณินทร์แผ่นดินเกิดเมื่อเดินออกมาจากห้อง วี ไอ พี นั้นสะท้อนถึงความรักต่อมาตุภูมิ การกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดของอดีตผู้นำไทยพตท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรนั้นยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด

ภาพนี้ล่ะค่ะที่เรียกว่า หนึ่งภาพแทนล้านคำบรรยาย หนึ่งภาพประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่คนไทยจะต้องจดจำมิรู้เลือน

การเป็นผู้นำนั้นว่ายากแล้วแต่การเป็นผู้นำที่สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดในหัวในมหาชนได้นั้นยากยิ่งกว่าและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

อดีตนายกรัฐมนตรี พตท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ท่านเป็นผู้นำที่เข้าไปนั่งกลางใจของมหาชนได้เพราะท่านกตัญญูต่อเงินเดือนที่ได้รับจากภาษีอากรของประชาชน ท่านกตัญญูกับการที่ประชาชนให้โอกาสท่านมาแสดงผลงาน มาทำงานให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งหมดนี้นั่นเพราะท่านมีกตัญญูต่อศรัทธาของประชาชนนั่นเอง

จึงสมควรแก่เหตุแล้วที่ในวันนี้ผู้เขียนจะขอเรียก อดีตนายกรัฐมนตรี พตท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ว่าเป็นนักการเมืองที่เป็น "สัตบุรุษและรัฐบุรุษ" ท่านเป็นสัตบุรุษเพราะท่านเป็นนักการเมืองที่มีธรรมะ นั่นคือเป็นนักการเมืองที่นึกถึงประโยชน์ของประชาชนและสังคมเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การนึกถึงประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของการมีธรรมะ ในขณะเดียวกันท่านก็เป็นรัฐบุรุษด้วยเพราะ "รัฐบุรุษคิดถึงคนรุ่นใหม่เสมอ"

พตท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร จึงเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเพียงคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยที่ถูกมวลมหาประชาชนที่รักและศรัทธาในตัวท่านเรียกท่านว่า "ท่านนายกฯทักษิณ" จนติดปากอยู่เสมอแม้ท่านจะมิได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในปัจจุบันก็ตามเพราะท่านเป็น "นายกฯในดวงใจตลอดกาล" ของประชาชนนั่นเอง

ในราวเดือน เมษายน 2549 ที่ท่านนายกฯทักษิณประกาศเว้นวรรคทางการเมืองจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นภายในประเทศ แม้นว่าท่านสมควรจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะพรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นก็ตาม

ในวันนั้นผู้เขียนได้เคยมอบบทเพลงแห่งความหวังและกำลังใจ "You'll Never Walk Alone" นี้ให้กับท่านในยามที่ท่านต้องเจอกับมรสุมร้ายในชีวิต

มาในวันนี้ วันที่ท่านนายกฯทักษิณได้หวนกลับคืนสู่มาตุภูมิ หวนคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวและสู่อ้อมกอดของประชาชนอย่างสง่างามและกลับมากอบกู้เกียรติยศและศักดิ์ศรีของท่านและครอบครัวที่ถูกทำลายโดยคณะรัฐประหารกลับคืนมา จึงอยากจะขอมอบบทเพลงแห่งความหวังและกำลังใจ "You'll Never Walk Alone" ให้กับท่านนายกฯทักษิณ อีกครั้งค่ะ

"You'll Never Walk Alone"

... To PM.Thaksin with Love.
... แด่นายกฯ ทักษิณ ด้วยรักและศรัทธา
... You fight for good future.
... คุณต่อสู้เพื่ออนาคตที่สดใส

... When you walk through a storm.
... ยามที่คุณต้องเดินฝ่าพายุ
... Hold your head up high.
... จงเชิดหน้าของคุณให้แน่วแน่

... And don't be afraid of the dark.
... จงอย่ากลัวความมืด (อุปสรรค)
... At the end of the storm. Is a golden sky.
... สุดปลายทางของพายุ คือท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ

... And the sweet silver song of lark.
... และเสียงร้องไพเราะเสนาะโสตของสกุณี
... Walk on through the wind.
... จงลุยฝ่าพายุต่อไป

... Walk on through the rain.
... จงลุยฝ่าสายฝนต่อไป
... Tho' your dreams be tossed and blown.
... และอย่าโยนความฝันอันบรรเจิดของคุณทิ้งไป

... Walk on, Walk on,
... จงก้าวเดินต่อไป จงมุ่งหน้าฟันฝ่าต่อไป
... With hope in your heart.
... ด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความหวัง

... And you'll never walk alone.
... แล้วคุณจะไม่มีวันโดดเดี่ยวเดียวดาย
... You'll never walk alone.
... คุณจะไม่มีวันเปล่าเปลี่ยวตามลำพัง

... God bless you safe and sound all time.
... พระเจ้าทรงอวยพรให้คุณก้าวเดินต่อไป ด้วยความสวัสดีมีโชคชัย

และขอเชิญรับชมวีดีโอคลิป ประมวลภาพเหตุการณ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พตท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทย(เอื้อเฟื้อไฟล์สำหรับดาวน์โหลดโดยคุณ เกียรติมุข จากพันทิพราชดำเนิน)


3 ความคิดเห็น:

Anonymous

Dec. 8, 2009, 1:48:00 a.m.

Hi !.
might , perhaps curious to know how one can make real money .
There is no initial capital needed You may begin earning with as small sum of money as 20-100 dollars.

AimTrust is what you haven`t ever dreamt of such a chance to become rich
AimTrust represents an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

It is based in Panama with structures around the world.
Do you want to become really rich in short time?
That`s your chance That`s what you desire!

I`m happy and lucky, I started to take up income with the help of this company,
and I invite you to do the same. If it gets down to select a proper partner who uses your savings in a right way - that`s it!.
I make 2G daily, and my first deposit was 1 grand only!
It`s easy to get involved , just click this link http://cycubiba.envy.nu/jiwinu.html
and lucky you`re! Let`s take our chance together to get rid of nastiness of the life

Anonymous

Dec. 14, 2009, 9:51:00 a.m.

Hello !.
might , perhaps very interested to know how one can collect a huge starting capital .
There is no need to invest much at first. You may commense earning with as small sum of money as 20-100 dollars.

AimTrust is what you haven`t ever dreamt of such a chance to become rich
AimTrust represents an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

Its head office is in Panama with structures around the world.
Do you want to become really rich in short time?
That`s your choice That`s what you desire!

I`m happy and lucky, I started to take up real money with the help of this company,
and I invite you to do the same. It`s all about how to choose a correct companion utilizes your money in a right way - that`s AimTrust!.
I make 2G daily, and what I started with was a funny sum of 500 bucks!
It`s easy to start , just click this link http://ynebibyduk.the-best-free-web-hosting.com/qupemuq.html
and go! Let`s take this option together to become rich

Anonymous

Jan. 26, 2010, 7:39:00 p.m.

Hi there!
I would like to burn a theme at here. There is such a nicey, called HYIP, or High Yield Investment Program. It reminds of ponzy-like structure, but in rare cases one may happen to meet a company that really pays up to 2% daily not on invested money, but from real profits.

For quite a long time, I earn money with the help of these programs.
I'm with no money problems now, but there are heights that must be conquered . I get now up to 2G a day , and I started with funny 500 bucks.
Right now, I managed to catch a guaranteed variant to make a sharp rise . Visit my web site to get additional info.

http://theinvestblog.com [url=http://theinvestblog.com]Online Investment Blog[/url]