Spiga

สรุปผลเลือกตั้งขั้นต้นของสหรัฐอเมริกา

ผลการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน ซึ่งชี้ขาดกันที่คะแนนผู้แทนระดับรัฐในการเลือกตั้งวันประชุมใหญ่พรรคหรือ เดลิเกต นับจนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ปรากฏดังนี้

เดโมแครต

ผู้สมัครต้องได้คะแนนเดลิเกตไม่น้อยกว่า 2,118 คน จึงจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรค คะแนนเดลิเกตทั้งหมดเท่ากับ 4,234 คน

- บารัค โอบามา ได้คะแนน เดลิเกต 2,156 คน

- ฮิลลารี คลินตัน ได้คะแนน เดลิเกต 1,933 คน

- วันประชุมใหญ่พรรคเดโมแครต กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม ที่นครเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด เพื่อเลือกตั้งตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการ

รีพับลิกัน

ผู้สมัครต้องได้คะแนนเดลิเกตไม่น้อยกว่า 1,191 คน จากจำนวนคะแนนเดลิเกตทั้งหมดเท่ากับ 2,380 คน

- จอห์น แมคเคน ได้คะแนนเดลิเกต 1,266 คน

- รอน พอล ได้คะแนนเดลิเกต 35 คน

-วันประชุมใหญ่พรรคกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน ที่มินนีอาโปลิส รัฐมินนิโซตา

หมายเหตุ - ในกรณีปกติ ผู้ที่ได้คะแนนเสียงเดลิเกตเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดลิเกตทั้งหมดคือ ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อย่างเช่นกรณีของพรรครีพับลิกัน นายจอห์น แมคเคน จึงได้รับเลือกตั้ง "อย่างไม่เป็นทางการ" มาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา แม้นายรอน พอล จะไม่ยอมถอนตัวออกจากการแข่งขันจนถึงขณะนี้ก็ตาม

ในกรณีของพรรคเดโมแครตที่มีคะแนนสูสีกันมาก ก็สามารถยึดถือในทำนองเดียวกันได้ว่า นายบารัค โอบามา ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคแล้วอย่างไม่เป็นทางการ รอเพียงการยืนยันอย่างเป็นทางการในที่ประชุมใหญ่พรรคเท่านั้น เหตุผลเดียวที่ทำให้นางฮิลลารี คลินตัน ยังคงไม่ประกาศยอมแพ้ก็คือ โดยหลักการแล้ว ในคณะเดลิเกตทั้งหมดมีสัดส่วนของ "ซุปเปอร์เดลิเกต" หรือบุคคลสำคัญที่พรรคให้สิทธิที่จะไม่ตัดสินใจ หรือเปลี่ยนการตัดสินใจได้ รวม 765 คน (ในจำนวนนี้มีที่ประกาศจะเลือกโอบามาแล้ว 394 คน, เลือกคลินตัน 286 คน และไม่ตัดสินใจอีก 113 คน) อาจเปลี่ยนใจหันมาเลือกตนเองในที่ประชุมใหญ่ของพรรคได้จนทำให้นางคลินตันได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคในที่สุด

โดยหลักการแล้ว การเปลี่ยนใจดังกล่าวเป็นไปได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ต้องมีเหตุผลที่ดีและสมเหตุสมผลมากที่สุดจึงจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งยังไม่มีในเวลานี้

มติชน


0 ความคิดเห็น: